Medische samenwerking

Sinds 2006 is deze praktijk aangesloten bij het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH). Dit onderzoeksinstituut is een samenwerkingsverband van de LHV (Landelijke Huisarts Vereniging), de NHG (Nederlands Huisarts Genootschap), het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het Centre for Quality of Care Research, UMC St. Radbout (WOK).

Het LINH is bedoeld om antwoord te geven op de volgende vragen:
•Met welke klachten en ziekten komen mensen bij de huisarts?
•Welke geneesmiddelen schrijft de huisarts voor bij welke klachten?
•Naar welke andere zorgvoorzieningen verwijst de huisarts en bij welke klachten?
•Hoe is de kwaliteit van de zorg die de huisarts levert?

Uw gegevens worden onder strikte geheimhouding en anonimiteit aan LINH doorgegeven en verwerkt. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens over u zelf, kunt u dat aan ons kenbaar maken. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat uw gegevens niet in het onderzoek worden opgenomen.

Sinds enkele jaren verzorgt deze praktijk een deel van de huisartsgeneeskunde in zorgcentrum De Nieuwpoort.

Op dinsdag- en vrijdagmiddag heeft de praktijk spreekuur in De Nieuwpoort (huisarts Noordhof).
De praktijkondersteuner heeft om de week op vrijdagochtend spreekuur.

Samen met de verzorging en leiding wordt de kwaliteit van zorg verbeterd.
Zo is de 'vroegsignalering dementie' onder de loep gehouden en is gestart met bewegingstherapie (olv cesartherapeuten).
Ook is er nauw contact met het DOC (Dementie Onderzoeks Centrum) team en met de verpleeghuisarts en psychiater.

Logo Huisartsenzorg Noord-Kennemerland

Huisartsenzorg Noord-Kennemerland (HZNK) is onderdeel van huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK). HZNK ondersteunt zorgverleners in de eerste lijn op het gebied van chronische zorg.
DIAZON Diabeteszorggroep Noord-KennemerlandCOPD Zorggroep Noord-KennemerlandHZNK heeft zorggroepen opgericht voor diabetes (Diazon) en COPD (Kennemer Lucht).
HAFANK Hart & Vaat Zorggroep Noord-KennemerlandNaast deelname aan bovengenoemde zorggroepen doet de praktijk mee met ‘pilots’ op het gebied van hartfalen & hart en vaatziekten en ouderenzorg.