Kosten van de huisartsenzorg

De kosten en declaraties van de huisarts.

De reguliere zorg van de huisartsenpraktijk valt onder de basisverzekering. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt wel onder het eigen risiso?
Als wij extra onderzoek aanvragen, zoals bijvoorbeeld foto's, bloedonderzoek of urinekweken, u verwijzen of medicatie toedienen (injecties) of voorschrijven, dan valt dit buiten de basisverzekering en kan uw zorgverzekeraar dit ten laste brengen van uw eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten die voor deze aanvullende zorg of dit onderzoek bij u in rekening worden gebracht, want wij hebben namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag, dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook zijn wij er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.