Bereikbaarheid

Openingstijden:
Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar (072-5112428), u krijgt een keuze menu:

Keuze 1-spoed
Wanneer acuut zeer dringende medische hulp gewenst is, dan is keuze 1 onze spoedoptie. Hiermee gaan alle telefoons in de praktijk over. Wij verzoeken u deze keus niet lichtvaardig te gebruiken.

Keuze 2-receptenlijn
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via deze optie. U spreekt hierop uw naam, geboortedatum, medicatie en gebruik in. De huisarts zal vervolgens uw aanvraag, indien mogelijk, goedkeuren. Als u voor 12 uur 's middags heeft ingesproken kunt u de medicatie de volgende werkdag bij uw apotheek ophalen.

Keuze 3-contact met de assistente
Van 8 tot 17 uur krijgt u met deze optie één van de doktersassistentes aan de lijn. Bij haar kunt u een afspraak maken (u heeft keuze van medewerker). Ook kunt u bij haar terecht voor o.a. korte vragen. De lijn wordt veel gebruikt en dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistentes (en uw medepatiënten) door de gesprekken kort te houden.

Keuze 4-intercollegiale overleglijn
Deze optie is alleen voor collegae hulpverleners die willen overleggen met de praktijk.

Herhaalmedicatie:
Deze kunt u verkrijgen via de ‘receptenlijn’ (072-5112428, keuze 2). Meer informatie hierover kunt u hierboven lezen. Deze mogelijkheid is er alleen voor patiënten die ingeschreven zijn in deze praktijk.

Tevens kunt u via het patiëntenportaal via het internet uw herhaalmedicatie bestellen. Deze mogelijkheid is er alleen voor patiënten die ingeschreven zijn in deze praktijk.

U kunt ook via uw apotheek, of rechtstreeks via de assistente herhaalmedicatie bestellen.