Afschrift medisch dossier

Afschrift medisch dossier

Huisartsen zijn verplicht om van elke patiƫnt een medisch dossier bij te houden. Patiƫnten hebben recht op een kopie van hun medisch dossier. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Mocht u een kopie van uw dossier (of een deel daarvan) willen ontvangen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij onze assistentes. De huisarts verneemt graag van u wat de reden van uw verzoek is. Mochten er zaken in uw dossier staan die voor u schadelijk kunnen zijn, dan heeft uw huisarts het recht om deze zaken uit uw dossier te verwijderen.

Het dossier wordt in principe alleen op papier verstrekt en dient op de praktijk te worden opgehaald.